Riitta Turunen: Langalla

Green house

Langalla on korjattu, ommeltu, kudottu, parsittu, kirjottu, punottu ja sidottu. Minulle lanka on ainetta, joka joskus lähentelee aineettomuutta, joskus on rouhean materiaalista.

LANGALLA -näyttelyssä on teoksia viiden viime vuoden ajalta. Pääosassa ovat kudotut tekstiilit. Kudonnassa minua kiehtoo, miten yksinkertaisilla sidoksilla saadaan aikaan vaihtelevia, moni-ilmeisiä rakenteita ja pintoja. Kutoessani liityn ikiaikaiseen traditioon. Kädet työskentelevät, kudos kasvaa lanka langalta ja aika kiinnittyy lopputulokseen. Teoksessa yhdistyvät väri, materiaali, pinta, rakenne ja tila.

Kudonnan lisäksi käytän kirjonta- ja parsintatekniikoita. Joskus työ on selkeä alun ajatuksesta lopputulokseen. Usein työllä on kuitenkin oma tahto, jota parhaani mukaan kuuntelen. Tärkeintä on, että jokin koskettaa.

Tekstiilitaiteilija Riitta Turunen (s.1957) asuu ja työskentelee Heinävedellä, Pohjois-Karjalassa. Hän oli Texo ry:n vuoden tekstiilitaiteilija 2022.

 

ON A YARN

With thread, things have been repaired, sewn, woven, darned, embroidered, braided, and bound. For me, thread is a substance, that sometimes approaches immateriality, and at other times is coarsely material.

The YARN exhibition features works from the last five years. The main focus is on woven textiles. What fascinates me about weaving is how simple weaves can be used to create varied, multi-textured structures and surfaces. The work combines colour, material, surface, texture and space. In addition to weaving,

I use embroidery and beading techniques. Sometimes the work is clear from the initial idea to the final result. Often, however, the work has a will of its own, which I carefully listen to.

Textile artist Riitta Turunen (b.1957) lives and works in Heinävesi, North Karelia. She was Texo ry:s Textile Artist of the Year 2022.

 

Taiteilijahaku

Parsin kultaisen talon, 2024 & Vihreä talo, 2010
Ruutuhyppelyä, 2024, puuvilla, viskoosi, silkki
Japanilainen sarja, lähikuva, 25 x 200 cm, kudonta, 2020. Kuvaaja: Marko Laukkarinen
Virtaa, lähikuva, n. 30 x 180 cm, kudonta, 2021. Kuvaaja: Marko Laukkarinen
Sisaret, 2022 puuvilla, pellava, viskoosi, silkki

Antti Raitala: Kadonneet & Kadotetut

Autiotalo 2019, Löydetty esine, kipsi, 22 x 7 x 5 cm

Olen aina työskennellyt laajasti muun muassa maalauksen, kuvanveiston ja installoinnin keinoin. Tämän näyttelyn teokset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta esinekoosteita, jotka olen tehnyt satunnaisesti löytämistäni ja kohtaamistani materiaaleista. En varsinaisesti ole mikään keräilijä, joka haalii varastot täyteen erilaista, mahdollisesti taideteoksiin sopivaa tavaraa, vaan suhteeni näihin materiaaleihin on hyvin valikoiva ja käsitteellinen. Jonkun esineen kanssa on voinut olla vuosien “suhde” ennen kuin se on löytänyt paikkansa teoksessa siihen sopivien materiaalien ja mielleyhtymien kautta.

Tarkoituksenani on yhdistää intuitiivisesti esineitä ja materiaaleja toisiinsa niin että niistä syntyy uusia maailmoja ja kiehtovia muodonmuutoksia suhteessa materiaalien kauneuteen ja teoksen sisällön jopa hienovaraiseen kauheuteen. Annan materiaalien puhua omasta puolestaan vapaan assosiaation kautta. Näyttelyn teokset ovat syntyneet useamman vuoden aikana.

Antti Raitala (s.1964) on kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä.

LOST & DISAPPEARED

I have always worked extensively in painting, sculpture, installation and other media. With a few exceptions, the works in this exhibition are object compositions made from materials I have randomly found. Even though I am not exactly a collector -stocking up on different kinds of things that might be suitable for artworks – my relationship with these materials is very selective and conceptual. There may have been a “relationship” with an object for years before it found its natural place in the art work.

My intention is to intuitively combine objects and materials so that they create new worlds and fascinating transformations in relation to the beauty of the materials and even the subtle horror of the content of the work. I let the materials speak for themselves through free association. The works in this exhibition were created over a period of several years.

Antti Raitala (b. 1964) is a visual artist living and working in Helsinki.

Kirkko, 2017, löydetyt materiaalit
Dada-runo, 2022, maalattu puu
Juhlat, 2017, esinekooste
Koru, 2020, löydetyt esineet
Lento, 2023, esinekooste
Haute Couture, 2018, esinekooste
Portaat, 2017-2024, ikonipohja, home, lehtimetalli
La Strada, 2002

Kaija Laitanen: Pilkkuja, raitoja ja siivekkäitä olentoja

 

Olen käyttänyt töissäni mehiläisvahan ja ohuen maalin yhdistelmää. Sulatetulla vahalla olen tehnyt maalauspohjalle rakenteen pilkuilla ja joskus muilla kuvioilla. Sen päälle olen sivellyt väriraitoja ohuella maalilla.Vahapilkkuruudukon tekeminen on hidasta ja maaliraidan siveltäminen taas nopeaa, ja niistä syntyvä yhdistelmä on yllätyksellinen. Olen pyrkinyt puhtailla väreillä ja yksinkertaisilla keinoilla saavuttamaan mielenkiintoisen tuloksen.

Ikonien maailmasta olen poiminut siivekkäitä olentoja, eli enkelien kuvia. Ikoneissa on muitakin kiehtovia seikkoja, kuten kuva-alaa kehystävät reunukset, millaista rakennetta olen joissain maalauksissani halunnut jäljitellä.

DOTS, STRIPES AND WINGED CREATURES

In my work, I use a combination of beeswax and thin paint. With melted wax, I make a pattern on the canvas, mostly using dots, but occasionally using other designs. On top of the pattern, I brush stripes of color using thin paint. Making a wax dot pattern is slow, whereas brushing a stripe of paint is fast, but the resulting combination can be surprising. I try to achieve interesting results using pure colors and simple methods.

I have taken winged creatures, i.e. images of angels, from the world of icons. Another fascinating aspect of icons are the borders that frame the image area, and it is this kind of structure I want to imitate in some of my paintings.

Kumaraharteinen enkeli 30×22 cm, 2024
Sininen pilkku, punainen viiva 50×38 cm, 2023
Lintumainen enkeli 40 x 27cm, 2024
“Ikoneista ja enkeleistä”, 2024, detalji installaatiosta
Pyhä Yrjänä, 2023, 33 x 24cm, mehiläisvaha ja tempera kankaalle

Sari Moilala: I am Faint with Love

I am Faint with Love, diptyykki, akryyli ja tussi kankaalle, 170 x 220 cm, 2024
And our bed is verdant, akryyli ja tussi kankaalle, 80 x 80 cm, 2024
My beautiful on, come with me, akryyli ja tussi kankaalle, 90 x 90 cm, 2024
Let Him Kiss Me, Let Him GIVE HIS KISSES, AKRYYLI JA TUSSI KANKAALLE, 90 X 90CM, 2024
WINTER IS GONE, THE RAIN IS ABATED, AKRYYLI JA TUSSI KANKAALLE, 120 X120 CM, 2024

Minä olen rakkaudesta sairas

Näyttely pitää sisällään abstrakteja maalauksia, joiden innoitus tulee Laulujen Laulu –kirjasta.

Laulujen Laulu -kirja on yksi Vanhan Testamentin runollisista kirjoista ja tekstin päätyminen raamattuun on mysteeri. Kirja erottuu täysin muista raamatun teksteistä, mutta täyttää täysin Persialaisen eroottisen runouden tunnusmerkit 900 v. ennen ajanlaskun alkua. Kirja käsittelee nuoren parin intohimoista suhdetta, joka kehittyy vähitellen avioliitoksi. Runot ovat rakastavaisten vuoropuhelua ja ylistystä toisilleen. Laulujen Laulu -kirjaa kutsutaan myös häälaulujen kirjaksi, sillä runoja on luettu häissä.

Löysin nämä kauniit tekstit 1,5 v. sitten, jolloin ne ilahduttivat kaiken negatiivisen uutisoinnin ja kirjoittelun keskellä. 

Olen lukenut Laulujen Laulu -kirjaa suomenkielisenä sekä vanhasta että uudesta painoksesta, lisäksi olen lukenut sen englanniksi ja ruotsiksi. Jokaisessa versiossa sävy ja siten myös tulkinta muuttuu, mikä vaikuttaa myös teoksiin. Tämä näkyy teosten nimissä, jotka vaihtelevat suomen- ja englanninkielisinä.

Käsittelen tekstejä taiteilijana ja maallikkona, en kuulu mihinkään uskonnolliseen tai henkiseen ryhmään.

Teokset edustavat maalauksellista abstraktia taidetta, jossa ei pyritä yhdennäköisyyteen vaan todellisuuden pelkistämiseen. Tämä tyyli sopii erityisen hyvin rakkauden, intohimon ja pyhyyden kaltaisten abstraktien käsitteiden kuvaamiseen. Lähtökohtana on ensin väri, sillä saan paljon inspiraatioita sanoista tai lauseista, jotka alan näkemään väreinä. Käytän pääasiassa akryylivärejä kankaalle, sillä maalaustapa on nopea, tekniikoille avoin ja kokeileva. 

Minä olen rakkaudesta sairas on kolmas näyttely  laulujen Laulun rakkauden ja intohimon teemasta. Löydän siitä koko ajan uutta ja samasta aiheesta tulee useampia teoksia. Teokseni ovat olleet hyvin värikkäitä aikaisemminkin, mutta menneen talven aikana maalausten värit ovat kirkastuneet entisestään. Luen runoja työhuoneessani ennen maalausta ja maalauksen aikana – ajattelen jonkin pyhän läsnäolevaksi. Maalatessa koin tarpeelliseksi kirjoittaa teosten nimi teokseen. 

Tekstit vievät mukanaan kauniin kielen vuoksi ja miten niillä kosketetaan sekä kohdataan toinen ihminen.

 Asun ja työskentelen tällä hetkellä Kankaanpäässä. Olen Taidemaalariliiton jäsen ja kuulun Kuvataiteilijamatrikkeliin. Teoksia on Porin Taidemuseon, Ulkoministeriön ja Jorma Ollilan kokoelmissa.

Sari Moilala (s. 1965 Kuusamo)

I am Faint with Love

The exhibition contains abstract paintings inspired by the book Song of Songs.

The Song of Songs is one of the Old Testament’s poetic books, and how the text ended up in the Bible is a mystery. The book is completely different from other texts of the Bible but fully fulfills the hallmarks of Persian erotic poetry in 900 BC. The book deals with the passionate relationship of a young couple, which gradually develops into marriage. Poems are lovers’ dialogue and praise for each other. The Song of Songs book is also called a book of wedding songs because the poems were read at weddings.

I found these beautiful texts 1.5 years ago when they made me happy in the middle of all the negative news and writing.

I have read the Laulujen Laulu book in Finnish, both in the old and new editions, and I have also read it in English and Swedish. In each version, the tone and thus the interpretation changes, which also affects the works. This can be seen in the names of the works, which vary in Finnish and English.

I treat the texts as an artist and layman, I do not belong to any religious or spiritual group.

The works represent painterly abstract art, which does not strive for similarity but to reduce reality. This style is particularly suitable for depicting abstract concepts such as love, passion, and holiness. The starting point is color first because I get a lot of inspiration from words or phrases that I start to see as colors. I mainly use acrylic colors on canvas, because the painting method is fast, open to techniques, and experimental.

I am Faint with Love is the third exhibition about the love and passion theme of the Song of Songs. I always find new things about it, and there will be more artworks on the same topic. My works have been very colorful before, but during the past winter, the colors of the paintings have become even brighter. I read poems in my study before painting and during painting – I think of something sacred as being present. While painting, I felt it necessary to write the names of the works on the work.

The texts take you along because of the beautiful language and how they touch and meet another person.

I currently live and work in Kankaanpää. I am a member of the Finnish Painters’ Union and belong to the Artist Register. My artworks are in the collections of the Pori Art Museum, the Ministry of Foreign Affairs, and Jorma Ollila.

Sari Moilala (b. 1965 Kuusamo)

 

Arja Jämsä: Reuna

SULA, öljy pellavalle, 120 x 120cm
AURA, ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 90CM
kiila, ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 90CM
POHJA, ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 120CM
Kyynel, ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 120CM
HOHDE, ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 90CM
SUUNTA,  ÖLJY PELLAVALLE, 120 X 90CM

REUNA

 

“Näppäämäni sekunnin osa muuttuu ateljeessani tunneiksi, viikoiksi, vuosiksi. Maalaan maalaamisen ilosta, pudottelen sävyjä kankaalle kunnes palapelini on valmis.

Tämä näyttely alkoi kun mökkitien viereen ilmestyi avohakkuu. Hakkuu laajeni seuraavana vuonna ja uutta laajennusta odotetaan. Metsä muuttui saavuttamattomaksi ryteiköksi,
törröttämään jääneiden pelastajalahojen mustiksi tikuiksi. Mökkitie muuttui paahtavaksi, suojattomaksi, varjottomaksi väyläksi sinne ja sieltä pois.

Kuvasin tien pientaretta, niitä kasveja, jotka selvisivät ja niitä, jotka jäivät silppurin katkomiksi.

Luonnostelin maalauksia ensin villisti, sitten hillitysti ja lopuksi tarkan nautinnollisesti. Yritän maalata niin kauniisti kuin osaan, mutta onko lopputulema kaunis vai kauhea?”

EDGE

The split-second I capture becomes hours, weeks, years in my studio. I paint for the joy of painting, dropping hues onto canvas until my puzzle is complete.

This exhibition began when a clear-cut appeared beside the cottage road. The cutting expanded the following year, and further expansion is anticipated. The forest turned into an inaccessible thicket, the blackened deadwood left-behind and jutting out like black sticks.The cottage road turned into a scorching, exposed, shadeless pathway there and back.

I captured the roadside, those plants that survived and those that were left as scraps by the chipper.

I sketched paintings first wildly, then subdued, and finally with precise enjoyment. I try to paint as beautifully as I can, but is the outcome beautiful or horrible?”