Merja Hujo & Suvi Laine-karsten

Ihmisiä hiljaisesta kaupungista — people from a quiet city

Vir­tu­aa­li­näyt­te­ly   Vir­tual tour

 

Gal­le­ria on väliai­kai­ses­ti ylei­söl­tä sul­jet­tu, mut­ta otam­me vie­rai­lu­ja vas­taan ajan­va­rauk­sel­la:
info@galleria-a2.fi

Whi­le the gal­le­ry is cur­rent­ly clo­sed to the public, we are plea­sed to welco­me visi­tors upon prior
arran­ge­ment. Plea­se con­tact us at info@galleria-a2.fi