30.11.-21.12.2022

Visa Norros: La clarté dans la confusion

Kuvataiteilija Visa Norros (s. 1960) asuu ja työskentelee Helsingissä. Näyttelyssä La clarté dans la confusion on esillä taidegrafiikkaa seuraavilla menetelmillä: carborundum, monotypia, litografia, kohopainoreliefi sekä maalausta lasin alle. Näyttelyn teokset ovat valmistuneet vuosina 2021-22 ja ovat graafisista menetelmistä poiketen kaikki yksittäiskappaleita. Näyttelyn nimi La clarté dans la confusion viittaa taiteilijan mukaan olotilaan ja työprosessiin, jossa hämmennyksen jälkeen löytyy selkeys.

Visa Norros työskentele harvoin sarjojen parissa. Etupäässä hän tekee uniikkivedoksia yhdistäen usein eri tekniikoita yhteen kuvaan. Näin hän kuvaa työskentelyään: “Luopumalla sarjallisuudesta saan suuremman vapauden painettaessa ja voin päästä samaan spontaanisuuteen kuin maalarit. Työskentelen abstraktin taiteen parissa mutta kutsuisin sitä ennemminkin nonfiguratiiviseksi. Monet kuvistani ovat tummia, mutta olennaista niissä on valo, ei pimeys. Väri ei ole minulle itseisarvo, vaan kuvan synnyttänyt ja kuvasta syntyvä emootio.”

 

 

Visual artist Visa Norros (b. 1960) lives and works in Helsinki. The exhibition La clarté dans la confusion features printmaking using the following methods: carborundum, monotypic, lithography, embossed relief, as well as painting under glass. The works in the exhibition were completed in 2021-22 and, unlike graphic methods, are all single pieces. According to the artist, the title of the exhibition, La clarté dans la confusion, refers to the state of being and the work process, in which, after confusion, clarity is found.

Visa Norros rarely works on series. He mainly makes unique prints, often combining different techniques into a single image. This is how he describes his work: “By giving up seriality, I get greater freedom when printing and I can enter into the same spontaneity as painters. I work with abstract art, but I would rather call it nonfigurative. Many of my pictures are dark, but the essential thing about them is light, not darkness. For me, colour is not an intrinsic value, but the emotion that gave rise to the image and emerges from the image.”

 

 

 

visanorros.com