22.9.-10.10.2021

Ville Välikangas: Täällä mä oon

Kuvan teki­jä, öljy kan­kaal­le, 2020

Vil­le Väli­kan­gas (s.1983) on Kirk­ko­num­mel­ta kotoi­sin ole­va tai­de­maa­la­ri, joka asuu Kera­val­la ja työs­ken­te­lee Tuusu­las­sa. Ekspres­sii­vi­sis­sä teok­sis­saan Väli­kan­gas käsit­te­lee usein ole­mas­sao­lon kysy­myk­siä ihmis­hah­mon kaut­ta.
Vii­me vuo­si­na tai­tei­li­juu­des­ta on tul­lut yksi hänen tois­tu­vis­ta aiheistaan.

Väli­kan­kaan maa­laus­ta­paa kuvas­taa vauh­dik­kuus, väri­pin­to­jen ker­rok­sel­li­suus ja värien sym­bo­liik­ka tun­tei­den välit­tä­jä­nä.
Vil­le Väli­kan­gas on val­mis­tu­nut kuva­tai­teen kan­di­daa­tik­si Lah­den Tai­deins­ti­tuu­tis­ta vuon­na 2015 ja hän on opis­kel­lut kuva-arte­saa­nik­si Pek­ka Halo­sen aka­te­mias­sa vuo­si­na 2005–2008. Väli­kan­gas työs­ken­te­lee öljy‑, vesi‑, ja guas­si­vä­reil­lä ja tämä on hänen seit­se­mäs yksityisnäyttelynsä.

Näyt­te­lyä ovat tuke­neet Alfred Kor­de­li­nin sää­tiö ja Kera­van kau­pun­gin kulttuuripalvelut

 

HEREAM

Pain­ter Vil­le Väli­kan­gas (born 1983) is a nati­ve of Kirk­ko­num­mi; he cur­rent­ly lives in Kera­va and works in Tuusu­la. In his expres­si­ve works Väli­kan­gas frequent­ly addres­ses issues of exis­tence through the prism of the human form. In recent years, the role of artists and the natu­re of their art have been a sub­ject that Väli­kan­gas has repea­ted­ly explored.

Väli­kan­gas’ man­ner of pain­ting reflects action, the stra­ti­fica­tion of pain­ted sur­faces, and the sym­bo­lism of colour as a medium of emotion.

Vil­le Väli­kan­gas comple­ted his art educa­tion at the Lah­ti Art Ins­ti­tu­te in 2015. He pre­vious­ly stu­died visual arts at the Pek­ka Halo­nen Aca­de­my in 2005-08. Väli­kan­gas artist works in oil, water colour and gouac­he. This is his seventh solo exhibition.

The exhi­bi­tion has been sup­por­ted by the Alfred Kor­de­lin Foun­da­tion and the Cul­tu­ral Ser­vices of the City of Kerava