23.8.-10.9.2023

Tuuli Autio: Kirvespäiväkirja

Yksityiskohta sarjasta Tuokioita (valokuva: Tuuli Autio)

Kuvataiteilija Tuuli Autio veistää ja maalaa puisia reliefejä eli kohokuvia. Kirves ja temperavärit houkuttelevat puun piileviä puolia esiin. Kirveellä veistämisen lisäksi taiteilija jättää puuhun jälkiä toisinaan myös kivillä, vasaralla ja vaikka luistimilla.

Näyttelyssä liikutaan sanattomien päiväkirjamerkintöjen alueella. Abstrakteissa reliefeissä saattaa nähdä sisäisten maailmojen kuvia – kenties puun ja ihmisen. Puu pitää kirjaa ajan kulusta ja kertoo tarinaansa rakenteessaan. Veistäjän kirves kuuntelee puuta ja maalaa muistiinpanoja kokemuksista, joille ei löydy sanoja. Merkityksellisissä tuokioissa on sekä hetken läsnäoloa että ajattomuutta.

Tuuli Autio on veistänyt lapsesta asti ja työskennellyt pitkään kokonaisvaltaisesti puun parissa. Monien yksityisten taidekokoelmien lisäksi useita Aution teoksia on hankittu  Valtion ja HUS Taidetoimikunnan kokoelmiin. Näyttelyn työt ovat valmistuneet vuoden 2023 aikana. 

Taiteilijatapaamiset: lauantaina 26.8. klo 14-16 ja sunnuntaina 10.9. klo 13-15.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto.

Kotisivut: Tuuli Autio | artist, taiteilija | puuveistoksia, maalauksia ja piirustuksia

AXE DIARY

Visual artist Tuuli Autio sculpts and paints wooden reliefs. The axe and tempera colours bring out the hidden sides of the wood. In addition to carving with an axe, the artist sometimes leaves marks on the wood with stones, hammers and even skates.

The exhibition moves into the realm of non-verbal diary entries. In the abstract reliefs, one can see images of inner worlds – perhaps a tree or a person. The tree keeps a record of the passage of time and tells its story through its structure. The carver’s  axe listens to the tree and paints notes of experiences for which no words can be found. These meaningful moments are both fugacious and timeless.

Tuuli Autio has been carving since childhood and has worked holistically with wood for a long time. In addition to many private art collections, several of Autio’s  works have been acquired by the State and HUS Art Council collections. The works in the exhibition will be completed during 2023.

Artist meeting: Sat 26 August from 14-16 and Sun 10 September from 13-15.

The work has been supported by the Häme Fund of the Finnish Cultural Foundation.