23.8.-10.9.2023

Soile Hovila: Rauhan lähteellä – kuvakudoksia

osa Ataraxia -triptyykistä (kuvakudos, 2020-23, kuvaaja Henna Mitrunen).

Ataraxia kuvakudos, 2020-23, keskiosa. Kuva: Henna Mitrunen

Ataraxia kuvakudos, 2020-23. Osa saari. Kuva: Henna Mitrunen

Vastakohtien maailma I, kuvakudos, 2017. Kuva: Henna Mitrunen

Vastakohtien maailma IV, kuvakudos, 2018-19, 162 x 130cm. Kuva: Henna Mitrunen

Näyttelyni pääteos on 11 neliömetrin kokoinen triptyykki. Halusin kutoa suurteoksen, jotta pääsisin osaksi gobeliinitaiteen vuosituhantista traditiota. Ataraxia valmistui kolmen vuoden kudonnan jälkeen ja se esitellään nyt ensimmäistä kertaa. Työfilosofiani mukaan olen onnekas, kun valmista syntyy hitaasti, sillä maailma ei tarvitse enempää tavaraa.

Hitaus antaa mahdollisuuden pohtia pitkään tarinaa, jonka sitoutan lankoihin. Teoksen aiheena on luonto mielenrauhan antajana. Pandemia sai aikaan yhteisen kokemuksen stressistä, kun tuttu arki muuttui arvaamattomaksi. Suurkaupunkien asukkaita kehoitettiin jopa pysymään asunnoissaan, mutta Suomessa saattoi paeta metsään. Vertaan luontokokemuksen kauneutta katedraalien tarjoamaan ”nosteeseen” ja korostan luonnon pyhien paikkojen, kuten lähteen merkitystä. Muinaisuskon yhteys luontoon on kuitenkin katkennut ja metsää ei haluta pitää koskemattomana. Teos tuo esiin myös rauhoittumisen prosessin vaikeuden.

Tekstiilitaiteilija TaM, FM Soile Hovila (s. 1974) valmistaa kantaaottavia, mutta valon kauneudella ja värisävyjen rikkaudella vaikuttavia kuvakudoksia. Hovila on tehnyt Suomessa harvinaisia valokuvalähtöisiä kuvakudoksia yli 20 vuoden ajan. Tekstiiliteokset kudotaan käsin ohuilla langoilla pystykangaspuissa, jossa kuvaa tarkastellaan rivi riviltä ja peilikuvana. Nurjalta kudottaessa osa visuaalista ratkaisuista perustuu intuitioon.

www.soilehovila.net

Taiteilijatapaamiset: la 26.8. klo 14-16, la 9.9. ja su 10.9. klo 13-15.

Suomen Käsityön Ystävät ry järjestää la 9.9. klo 13 luennon: Suomalaisen kuvakudoksen jalanjäljissä. Luento käsittelee Ataraxian syntyvaiheita ja tulkintaa sekä SKY ry:n merkittävää roolia suomalaisen kuvakudoksen historiassa 1900-luvun alussa. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekiä 8.-17.9.2023.

Suomen Käsityön Ystävät ry edistää suomalaista tekstiilitaidetta ja käsityötaitoa. Vuonna 1879 perustettu yhdistys pyrkii uudistamaan kulttuuriperintöä näyttelyiden ja pedagogisen toiminnan kautta. Tekstiilitaiteilija TaM, FM Soile Hovila on erikoistunut kuvakudos- eli gobeliinitekniikkaan vuodesta 2001 lähtien. Valokuvalähtöiset kudonnaiset kertovat tarinaa ajankohtaisista asioista luonnon ja kauniin valon kautta.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen kulttuurirahasto.

At the Spring of Tranquility – tapestries

The main work of my exhibition is an 11 square meter triptych. I wanted to weave something big so that I could become a part of the millennial tradition of tapestry art. Ataraxia was completed after three years of weaving and is now being presented for the first time. According to my work philosophy, I’m lucky when the artwork is born slowly, because the world doesn’t need more stuff.

The slowness gives me the opportunity to think for a long time about the story, which I bind to the threads. The work describes the importance of nature in achieving inner peace. When familiar daily life became uncertain due to the corona pandemic, everyone experienced stress. It was recommended for metropolitan residents to stay in their apartments, but many Finns turned to the forest as a calming environment. I underline the significance of nature’s sacred places, such as springs, and compare the beauty of the natural world to the “elevation” provided by cathedrals. However, the ancient faith’s connection to nature has been broken, and the forest does not want to be kept untouched. The work also highlights the difficulty of the calming process.

Textile artist MA Soile Hovila (born 1974) produces tapestries that are impressive with the beauty of light and richness of color tones. Hovila has been making rare photo-based tapestries in Finland for over 20 years. The textile works are woven by hand with thin threads on vertical looms, where the image is viewed row by row and as a mirror image. When weaving from the wrong side, part of the visual solutions are based on intuition.

www.soilehovila.net

Artist meetings: August 26 from 14.00 to 16.00, September 9 and September 10 from 13.00 to 15.00.

The Friends of Finnish Handicraft organizes a lecture: Following the path of Finnish tapestry on September 9 at 13.00. Soile Hovila will present the exhibition. The lecture also discusses the significant role of The Friends of Finnish Handicraft in the history of Finnish tapestry at the beginning of the 20th century. The event is part of Helsinki Design Week 8.-17.9.2023.

The Friends of Finnish Handicraft promotes Finnish textile art and craftsmanship. Founded in 1879, the association strives to renew cultural heritage through exhibitions and pedagogical activities. Textile artist MA Soile Hovila has specialized in the tapestry technique since 2001. Her photo-based textile works use beautiful light and nature to tell stories about current issues.

The exhibition has been supported by Arts Promotion Center Finland, Alfred Kordelin Foundation and Finnish Cultural Foundation.