8.-26.5.2024

Sari Moilala: I am Faint with Love

I am Faint with Love, diptyykki, akryyli ja tussi kankaalle, 170 x 220 cm, 2024
And our bed is verdant, akryyli ja tussi kankaalle, 80 x 80 cm, 2024
My beautiful on, come with me, akryyli ja tussi kankaalle, 90 x 90 cm, 2024
Let Him Kiss Me, Let Him GIVE HIS KISSES, AKRYYLI JA TUSSI KANKAALLE, 90 X 90CM, 2024
WINTER IS GONE, THE RAIN IS ABATED, AKRYYLI JA TUSSI KANKAALLE, 120 X120 CM, 2024

Minä olen rakkaudesta sairas

Näyttely pitää sisällään abstrakteja maalauksia, joiden innoitus tulee Laulujen Laulu –kirjasta.

Laulujen Laulu -kirja on yksi Vanhan Testamentin runollisista kirjoista ja tekstin päätyminen raamattuun on mysteeri. Kirja erottuu täysin muista raamatun teksteistä, mutta täyttää täysin Persialaisen eroottisen runouden tunnusmerkit 900 v. ennen ajanlaskun alkua. Kirja käsittelee nuoren parin intohimoista suhdetta, joka kehittyy vähitellen avioliitoksi. Runot ovat rakastavaisten vuoropuhelua ja ylistystä toisilleen. Laulujen Laulu -kirjaa kutsutaan myös häälaulujen kirjaksi, sillä runoja on luettu häissä.

Löysin nämä kauniit tekstit 1,5 v. sitten, jolloin ne ilahduttivat kaiken negatiivisen uutisoinnin ja kirjoittelun keskellä. 

Olen lukenut Laulujen Laulu -kirjaa suomenkielisenä sekä vanhasta että uudesta painoksesta, lisäksi olen lukenut sen englanniksi ja ruotsiksi. Jokaisessa versiossa sävy ja siten myös tulkinta muuttuu, mikä vaikuttaa myös teoksiin. Tämä näkyy teosten nimissä, jotka vaihtelevat suomen- ja englanninkielisinä.

Käsittelen tekstejä taiteilijana ja maallikkona, en kuulu mihinkään uskonnolliseen tai henkiseen ryhmään.

Teokset edustavat maalauksellista abstraktia taidetta, jossa ei pyritä yhdennäköisyyteen vaan todellisuuden pelkistämiseen. Tämä tyyli sopii erityisen hyvin rakkauden, intohimon ja pyhyyden kaltaisten abstraktien käsitteiden kuvaamiseen. Lähtökohtana on ensin väri, sillä saan paljon inspiraatioita sanoista tai lauseista, jotka alan näkemään väreinä. Käytän pääasiassa akryylivärejä kankaalle, sillä maalaustapa on nopea, tekniikoille avoin ja kokeileva. 

Minä olen rakkaudesta sairas on kolmas näyttely  laulujen Laulun rakkauden ja intohimon teemasta. Löydän siitä koko ajan uutta ja samasta aiheesta tulee useampia teoksia. Teokseni ovat olleet hyvin värikkäitä aikaisemminkin, mutta menneen talven aikana maalausten värit ovat kirkastuneet entisestään. Luen runoja työhuoneessani ennen maalausta ja maalauksen aikana – ajattelen jonkin pyhän läsnäolevaksi. Maalatessa koin tarpeelliseksi kirjoittaa teosten nimi teokseen. 

Tekstit vievät mukanaan kauniin kielen vuoksi ja miten niillä kosketetaan sekä kohdataan toinen ihminen.

 Asun ja työskentelen tällä hetkellä Kankaanpäässä. Olen Taidemaalariliiton jäsen ja kuulun Kuvataiteilijamatrikkeliin. Teoksia on Porin Taidemuseon, Ulkoministeriön ja Jorma Ollilan kokoelmissa.

Sari Moilala (s. 1965 Kuusamo)

I am Faint with Love

The exhibition contains abstract paintings inspired by the book Song of Songs.

The Song of Songs is one of the Old Testament’s poetic books, and how the text ended up in the Bible is a mystery. The book is completely different from other texts of the Bible but fully fulfills the hallmarks of Persian erotic poetry in 900 BC. The book deals with the passionate relationship of a young couple, which gradually develops into marriage. Poems are lovers’ dialogue and praise for each other. The Song of Songs book is also called a book of wedding songs because the poems were read at weddings.

I found these beautiful texts 1.5 years ago when they made me happy in the middle of all the negative news and writing.

I have read the Laulujen Laulu book in Finnish, both in the old and new editions, and I have also read it in English and Swedish. In each version, the tone and thus the interpretation changes, which also affects the works. This can be seen in the names of the works, which vary in Finnish and English.

I treat the texts as an artist and layman, I do not belong to any religious or spiritual group.

The works represent painterly abstract art, which does not strive for similarity but to reduce reality. This style is particularly suitable for depicting abstract concepts such as love, passion, and holiness. The starting point is color first because I get a lot of inspiration from words or phrases that I start to see as colors. I mainly use acrylic colors on canvas, because the painting method is fast, open to techniques, and experimental.

I am Faint with Love is the third exhibition about the love and passion theme of the Song of Songs. I always find new things about it, and there will be more artworks on the same topic. My works have been very colorful before, but during the past winter, the colors of the paintings have become even brighter. I read poems in my study before painting and during painting – I think of something sacred as being present. While painting, I felt it necessary to write the names of the works on the work.

The texts take you along because of the beautiful language and how they touch and meet another person.

I currently live and work in Kankaanpää. I am a member of the Finnish Painters’ Union and belong to the Artist Register. My artworks are in the collections of the Pori Art Museum, the Ministry of Foreign Affairs, and Jorma Ollila.

Sari Moilala (b. 1965 Kuusamo)