2.-20.12.2020

Salla Vapaavuori: Uni metsästä (Studio)

Uni metsästä  / Dream of a Forest, 2020. Valokuva kalvolle. Valokuvat taiteilijan omia kuvia sekä arkistokuvia (hkm.finna.fi) Photo: Hanna Råst

Salla Vapaavuori on rakentanut Galleria A2:een uuden teoksen, kolmiulotteisen valokuvakollaasin Uni metsästä. Teoksessa kalvolle tulostetut, peräkkäin asetetut kuvat kerrostuvat ja sulautuvat yhteen muodostaen kolmiulotteisen tilan, jossa silmä harhailee eri aikakausien ja paikkojen välillä. Uni metsästä on maisema, jossa tapahtumat ja paikat sekoittuvat ja järjestäytyvät uudelleen.

Kalvotekniikan Vapaavuori on kehittänyt yhdessä kuvataiteilija Emma Rönnholmin kanssa Kuopiossa 2020 pidettyä näyttelyä varten. Vapaavuorta kiehtoo peräkkäin asetettujen kuvien luoma kolmiulotteisuuden illuusio ja kangastuksenomainen vaikutelma. Kuvia voi limittää lukemattomilla tavoilla, joten tekniikka vaatii paljon kokeilemista, työtä. Usein sattuma on se – oman intuition lisäksi – joka tarjoaa jännittävimmät ideat.

Salla Vapaavuori (s. 1984) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin installaatioiden parissa. Häntä kiinnostaa taiteen potentiaali välittää vaikeasti sanoitettavia ajatuksia ja kokemuksia. Muistomme ovat ajallisesti kolmiulotteisia: ne koostuvat erilaisista kokemuksista, ajatuksista, tulkinnoista ja mielleyhtymistä. Sisäisessä todellisuudessamme kokemukset sekoittuvat, hämärtyvät, vääristyvät – ja tekevät ehkä arkisesta maailmastamme maagisen. Vapaavuoren teoksia on viimeksi nähty Galleria Sculptorissa Helsingissä sekä Galleria Ars Liberassa Kuopiossa kesällä 2020.

 

Salla Vapaavuori exhibits her new work, Dream of a forest, in Gallery A2. The piece is constructed of several translucent layers of images, placed one after the other to merge together; The layers create a three-dimensional space where the eye wanders between different eras and places. Dream of a forest is a dreamlike landscape where different events and places mix and reorganize.

Salla Vapaavuori (b. 1984) is a visual artist living and working in Helsinki. She works mainly with installations. The form and character of Vapaavuori’s works are defined by the idea, not so much the media used. She is interested in the potential of art to convey ideas and experiences that are difficult to express in words and in exploring different realities. Vapaavuori’s works have recently been exhibited at Galleria Sculptor in Helsinki and Galleria Ars Libera in Kuopio in the summer of 2020.