23.3.-10.4.2022

Pirkko Mäkelä-Haapalinna: Kukaan ei astu samaan virtaan kahdesti

Riverbed, 2021, pastel on Pastelmat, 70 x 100 cm

Vesi on ollut minulle lapsuudesta lähtien erityinen elementti, johon olen kokenut vetoa, eräänlaista sielun sukulaisuutta.

Veden mietiskeleminen on liukumista jonnekin, jatkuvaa muuttumista. Vesi on superlatiivi, substanssien äiti. (Gaston Bachelard)

Vesi on taipunut aiheekseni muutoksen kuvaamisessa. Siksi näyttelyn nimenä oleva Herakletoksen ajatus tuntuu minusta ajankohtaiselta. Virta on muuttunut, kuin myös virtaan astuja, sillä syvällä itsessään hänellä on sama virtaamisen kohtalo. Vesi on väliaikaisuuden elementti – elämän ja kuoleman plastinen välike.

Tiedän olevani maailman murroksen kanssa samassa muutoksessa, kun unissani olen keskellä suuria aaltoja.

Tosin vedellä on myös oma poeettinen kielensä: Virrat ja joet antavat uskollisesti äänen mykille maisemille, solisevat vedet opettavat lintuja laulamaan. (Bachelard)

Maalatessani mietiskelen luonnonvesiä:
Lähteitä, jotka ovat kuin jatkuvaa, vastustamatonta syntymistä, elämän antamista ympärilleen. Kirkkaita vesiä, kuin kristallista barokin musiikkia ja tummia vesiä, kyynelten kotia.

 

Pirkko Mäkelä-Haapalinna on Kemijärveltä Turkuun muuttanut kuvataiteilija. Hän on Taidemaalariliiton jäsen, sekä Pastel Society of American Master Pastellist statuksen saanut taiteilija. Useiden kotimaisten yksityis- ja ryhmänäyttelyiden lisäksi hänen pastellimaalauksiaan on ollut kansainvälisissä näyttelyissä mm. Ranskassa, Puolassa ja USA:ssa, joissa hänen teoksiaan on myös palkittu. Hänen teoksiaan on Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Rovaniemen kaupungin, HUS:n, sekä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kokoelmissa.

 

NO MAN EVER STEPS IN THE SAME RIVER TWICE

Water has been a special element for me since childhood, to which I have been drawn in a kind of soul kinship.

To meditate on water is to be sliding somewhere, constantly changing. Water is superlative, the mother of substances. (Gaston Bachelard)

Water has become my theme in describing change. That is why the idea of Herakletos, which is the name of the exhibition, seems to me to be topical. The stream has changed, as has the one stepping into the stream, for deep in himself he has the same flowing destiny. Water is a temporary element – plastic placeholder connecting life and death.

When I’m in the middle of big waves in my dreams, I know I’m in the same transformation as the breaking of the world.

However, water also has its own poetic language: Streams and rivers faithfully give voice to mute landscapes, babbling waters teach birds to sing. (Bachelard)

As I paint, I meditate on natural waters: Sources that are like a constant, irresistible birth, giving life around them. Clear waters like crystal Baroque music, and dark waters, the home of tears.

 

Pirkko Mäkelä-Haapalinna is a visual artist who moved from Kemijärvi to Turku. She is a member of the Finnish Painters’ Union and an artist with Pastel Society of American Master Pastellist status. In addition to several Finnish private and group exhibitions, her pastel paintings have been exhibited in international exhibitions in France, Poland and the USA, where her works have also gained awards. Her works are in the collections of the Jenny and Antti Wihuri Fund, the City of Rovaniemi, HUS, and the Turku-Kaarina Parish Council.