4.-9.4.2023

mariaandamanartcollective: sexforensics

Oracles 2022

mariaandamanartcollective
sexforensics

Pankronisia gendervariaatioita rikoksen, viettelyksen, väkivallan, sodan, parodia sacran, antipodin, bylinan ja allegorisuuden näkökulmasta 1400-luvulta alkaen.

Incoherent gender variations through crime, allurement, violence, war, parodia sacra, antipodean, bylyna and allegorical focalization from 15th century.

Heterogena gendervariationer genom brott, lockelse, våld, krig, parodia sacra, antipod, bylina och allegorisk perspektiv från 1400-talet.

 

mariaandamanartcollective (Outi Uski-Laurin & Timo Sguazzin) on helsinkiläinen, taiteen mahdollisuuksia ja rajoja koetteleva kollektiivi, joka perustettu v. 2021.

mariaandamanartcollective is Helsinki based collective, challenging possibilities of Art and it ́s borders, founded 2021.