13.9.-1.10.2023

Maisemia savelle: Åsa Hellman, Eliisa Isoniemi, Kirsi Kivivirta, Johanna Rytkölä

Näyttely esittelee neljän keramiikkataiteilijan Åsa Hellmanin, Eliisa Isoniemen, Kirsi Kivivirran ja Johanna Rytkölän tulkintoja maisemasta. Näyttelyssä on esillä veistoksia, seinäteoksia, installaatioita ja vateja. Taiteilijoiden monimuotoinen yhteistyö on jatkunut pitkään. Kotimaisten näyttelyiden lisäksi ryhmän toiminta on kansainvälistä ja teoksia on ollut esillä mm. Milanossa, Faenzassa, Tukholmassa ja Heidelbergissä. Tätä näyttelyä suunnitellessa peiliksi nousi maisemia dreijatuille esineille maalannut keraamikko Gerda Thesleff (1871–1939). Ryhmän yhteistyöhön on kuulunut mm. työskentely Murolen ja Alasenjärven maisemissa.

Åșa Hellmanin aihepiiriin kuuluu maisemia ja luonnonvoimiin liittyviä ilmiöitä; lumimyrskyjä, sadetta, kasvillisuutta ja vedenelämää. Kuvatessaan maisemaa saveen hän samanaikaisesti kuvaa ilmiöitä luonnossa sekä hänen omaa sielunmaisemaansa.
www.asahellman.net

Eliisa Isoniemen teos ”Karjan evakkomatka” kuvaa sodan maisemaa, jossa naiset kävelivät karjan kanssa satoja kilometrejä evakkoon Karjalasta toisen maailmansodan aikana. ”Kasvoilla” teoksissa maisema asettuu kasvoille värein ja lasittein. Veistokset kuvaavat sään kokemista eri aistein: auringon välke ja tuuli tuntuvat iholla, hengitys tuo mukanaan kevään tuoksun, ahava kirpaisee poskilla. www.eliisaisoniemi.com

Kirsi Kivivirta Kaupungistuva maisema, elinympäristö, sen arkkitehtuuri ja arkisetkin tilat ovat Kirsi Kivivirran työskentelyn sisällön ja muodon lähtökohtia. Lukuisista paloista koostuvat teokset ovat usein monokromaattisia ja perustuvat toistoon. Teoksissa maisemallinen horisontti muodostaa rauhoittavan tekijän www.kivivirta.com

Johanna Rytkölän teosten aiheina ovat meret ja järvet osana maisemaa, maailman vesien nykytila ja vesi henkilökohtaisina muistoina ja kokemuksina. Öljymäiset, roiskuvat ja valuvat keraamiset lasitukset viimeistelevät lopputuloksen. Rytkölän teoksille on luonteenomaista selkeät muodot ja leikkisyys. www.rytkola.fi

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus Taike

LANDSCAPES ON CLAY: ÅSA HELLMAN, ELIISA ISONIEMI, KIRSI KIVIVIRTA, JOHANNA RYTKÖLÄ

The exhibition presents interpretations of the landscape by four ceramic artists: Åsa Hellman, Eliisa Isoniemi, Kirsi Kivivirta and Johanna Rytkölä. The exhibition features sculptures, wall art works, installations and vases. The artists have a long history of multidisciplinary collaborations. In addition to domestic exhibitions, the group’s activities are international, and works have been exhibited in Milan, Faenza, Stockholm and Heidelberg.

ÅSA HELLMAN’S  subjects include landscapes and natural phenomena: snowstorms, rain, vegetation, and water life. By depicting the landscape in clay, she simultaneously depicts phenomena in nature and her own soul landscape. www.asahellman.net

ELIISA ISONIEMI’S  “Karjan evakkomatka” (“Cattle Evacuation Journey”) depicts a wartime landscape where women walked hundreds of kilometres with their cattle to evacuate Karelia during World War II. In the works  ”Kasvoilla” (“On faces”), the landscape is placed on the face with colours and glazes. The sculptures depict the experience of the weather through different senses: the flicker of the sun and the wind on the skin, the smell of spring on the breath, the sting of wolverine on the cheeks. www.eliisaisoniemi.com

KIRSI KIVIVIRTA The urbanizing landscape, living environment, its architecture and even everyday spaces are the starting points for the content and form of Kirsi Kivivirta’s work. Her works, which consist of numerous pieces, are often monochromatic and based on repetition. In the works, the scenic horizon forms a calming element. www.kivivirta.com

JOHANNA RYTKÖLÄ’S  works focus on seas and lakes as part of the landscape, the current state of the world’s waters and water as personal memories and experiences. Oily, splashing and dripping ceramic glazing complete the final result. Rytkölä’s works are characterised by clear forms and playfulness. www.rytkola.fi

The exhibition is supported by the Arts Promotion Centre Taike

 

Åsa Hellman
Eliisa Isoniemi
Kirsi Kivivirta
Johanna Rytkölä