13.4.-1.5.2022

Lotta Esko: Medeia M(others)

Photo: Marko Mäkinen

Medeia M(others) on näyttely, joka pureutuu äitimyyttiin ja pahaan äitiyteen. Näyttelyn teoksissa on käytetty materiaalina muun muassa lasia ja videota. Niissä tutkitaan ruumiillista äitiyttä ja Medeia- myyttiä.

Myyttiin sisältyy äärimmäinen tabu äitiyden synkistä puolista, joidenkin tulkintojen mukaan hän tappoi omat lapsensa. Medeian toimiminen vastoin ihannetta loputtomiin uhrautuvasta äitiydestä on varmaan kannatellut Medeia myyttiä vuosituhansia ja sai minutkin siihen tarttumaan. Ihanne uhrautuvasta äitiydestä on raskaasti ristiriidassa työlleen omistautuvan taiteilijan ihanteeseen, Lotta Esko kertoo.

Eskon näyttely käsittelee myös aikamme ihannetta intensiivisestä vanhemmuudesta, jossa äitiyttä täytyy tukea kasvatuksen asiantuntijoilla, tiedolla ja ohjauksella. Intensiiviseen äitiyteen ja sen taustalla olevaan kiintymyssuhdeteoriaan liittyy käsitys vanhempien deterministisestä vaikutuksesta lapsen tulevaisuuteen. Näin ollen kasvattajien kaikista valinnoista tulee moraalisesti latautuneita. Tämä tulee kysymyksenä taas hyvin lähelle Medeia myyttiä ja oman lapsen vahingoittamista.

Lotta Esko (MA 2003 Aalto-yliopisto) työskentelee kuvataiteen ja esittävän taiteen parissa. Eskon taiteellinen työ pohjaa maalaustaiteeseen, mutta viime vuosina hän on käyttänyt materiaaleina myös lasia ja videota. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä Helsingissä, Amsterdamissa ja Torontossa ja osallistunut yhteisnäyttelyihin mm. Helsingissä, Rovaniemellä, Berliinissä ja New Yorkissa. Venetsian Biennaalin 2012 nykymusiikin festivaaleille Esko teki lavastus- ja pukusuunnittelun Kristiina Helinin ohjaamaan nykyoopperaan ”Serial Sevens”.

 

Medeia M(others) explores motherhood and the related myths around evil mothers. The exhibition includes glass sculptures and an accompanying video work that further examine both physical motherhood as well as the myth of Medeia.

According to some interpretations, Medeia killed her own children thus committing the ultimate taboo. It is a tale that is as much a fable as it is an allegory for deep maternal guilt. It is set to act as a deterrent and a warming. ‘Her actions in contradicting the ideal of an endlessly self-sacrificing mother must have sustained the myth for millennia. The ideal of a self-denying mother is very much at odds with that of an artist who is dedicated to her work’, says Lotta Esko. 

Esko’s exhibition discusses the contemporary ideal of intensive parenting, in which mothers must be supported with knowledge and guidance by educational experts. Intensive parenting and its underlying attachment theory are accompanied by the idea of the deterministic influence of parents on a child’s future. Thus, all the choices made by parents becomes morally charged. This again ties into the myth of Medeia of impacting one’s own child.

Lotta Esko (MA 2003 Aalto University) works in the visual and performing arts. Esko’s oeuvre has focused on painting, but in recent years she has also used glass and video as materials. She has had solo exhibitions in Helsinki, Amsterdam and Toronto and participated in joint exhibitions in a number of other venues including Helsinki, Rovaniemi, Berlin and New York. For the 2012 Venice Biennale Contemporary Music Festival, Esko created a set and costume design for the contemporary opera Serial Sevens directed by Kristiina Helin.

Näyttelyä on tukenut Taike / The exhibition has been supported by the Arts Promotion Centre Finland.