1.9.-19.9.2021

Kira Leskinen: Matador

IKNEL, 2016

Vahva punainen puskee kohti, keltainen on tyyni ja musta etääntyy.

Näyttelyssäni on esillä skannerilla luotuja skanografeja ja tuftaustekniikalla toteutettuja tekstiiliteoksia. Käytän ensisijaisena työskentelyvälineenäni tasoskanneria ja yhdistän tähän tekniikkaan kaksi- ja kolmiulotteisia paperikollaaseja. Näitä muunnan skannerin, luonnonvalon ja liikkeen avustuksella omalakisiksi abstrakteiksi kuviksi. Kuluvan vuoden aikana olen laajentanut ilmaisuani tekstiilitaiteen puolelle.

Jotkin asiat, tapahtumat ja tunteet ajavat kielellisen käsityskyvyn ohi ja muuntuvat kuviin piirtyviksi teräviksi kulmiksi, digitaaliseksi säksätykseksi ja mustan ja valkoisen väliseksi rytmiksi. Haen kuvan kautta sellaista, jolle en löydä sanoja. Kyse on monesti kehollisesta tunnekokemuksesta.

Teosteni kieli koostuu vahvojen värien, äärimmäisen selkeyden ja visuaalisten nyrjähdysten muodostamasta tasapainosta, jossa tärkeintä ovat värien avaamat aistimukset ja niiden sisältämä tunnelataus. Olen kiinnostunut värien voimasta ja siitä miten hiljaisuus, toisto ja rytmi taipuvat visuaaliseen muotoon.

Skannerilla työskennellessäni kuvia syntyy usein runsaasti. Oleellisinta itselleni on voida tehdä ja kokeilla – turha varominen jää pois. Tekstiiliteosten tuftatut pöyheät nukkapinnat vaativat enemmän aikaa, mutta samalla ne tuovat kaipaamaani kontrastia niin työskentelyprosessiini kuin valmiiseen näyttelykokonaisuuteen. Teosten nimet olen valinnut täysin intuitiivisesti ja foneettisin perustein – sen mukaan miltä kukin teos kielen päällä tuntuu.

Taiteellista työskentelyäni on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

Kira Leskinen (s.1987) on helsinkiläinen kuvataiteilija, taidemaalari Leo Leskisen ja kuvanveistäjä Erja Tielisen tytär. Leskinen on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2016. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, viimeisimpänä  “Uusia näkökulmia valokuvaan – Helsinki School 25 vuotta” – yhteisnäyttelyssä, joka on avoinna Helsingin Taidehallissa 11.9-31.10.2021.

Galleria A2:ssa esillä olevat näyttelyt muodostavat kokonaisuuden, joka on kuvanveistäjä Erja Tielisen ja hänen tyttärensä kuvataiteilija Kira Leskisen ensimmäisen yhteinen esiintyminen. Heitä yhdistää abstrakti ilmaisu, työskentelyn sarjallisuus ja luovan spontaani tapa toteuttaa teoksia.

KIRA LESKINEN: MATADOR 1.-19.9.2021

Kira Leskinen (b.1987) is a Helsinki-based visual artist who uses a flatbed scanner as her primary working tool. She uses a technique which combines 2D and 3D paper collages and transforms them into abstract images with the help of a scanner, natural light, and motion. She has recently expanded her medium of expression to include textile art as well. The exhibition features art works created with a scanner and textile works made with a tufting technique.

Strong red advances forwards, yellow is calm, and black recedes.

Some things, events, and emotions drive past linguistic comprehension and are altered, when drawn as images, into sharp angles, digital chatter, and a rhythm between black and white. Through the picture I search for something for which I cannot find words. It is often a corporeal emotional experience.

Kira Leskinen is the daughter of painter Leo Leskinen and sculptor Erja Tielinen. The exhibitions on display at Gallery A2 form a whole: The first joint performance by sculptor Erja Tielinen and her daughter, visual artist Kira Leskinen.

The artist’s work has been supported by the Arts Promotion Centre Finland