22.2.-12.3.2023

Jari Järnström: Hetki / Moment

Hetki / Moment, 2022, akryyli, spraymaali ja öljy kankaalle, 100 x 81 cm
Photos: Timo Sguazzin, Jari Järnström
Jari Järnström: Hetki – maalauksia

Aloitan teosten maalaamisen akryyli- ja spraymaalein action painting -tekniikalla, jolla syntyy vapaata abstraktiota ja jossa hetkellisyys pääsee esille. Käytän märkää märälle -tekniikkaa. Tämän päälle jatkan öljyväreillä hitaammin ja harkitummin. Abstrakti ja figuratiivinen kohtaavat samassa kuvassa. Teosteni kantavia teemoja ja aiheita ovat ihminen ja ihmisyys, sekä erinäiset viittaukset avaruuteen ja populaarikulttuuriin. Viitemateriaalina käytän internetistä löytämääni kuvamateriaalia, jota häivytän niin ettei kuvan alkuperää enää voi tunnistaa.

Yksityisnäyttelyni ”Hetki” Helsingissä Galleria A2:ssa koostuu maalauksista, jotka ovat syntyneet viimeisen vuoden aikana. Olen pyrkinyt nyt ilmavaan ja raikkaaseen väri-imaisuun monen vuoden ruskean värin käytön jälkeen. Musta väri tuo sommitteluun kontrastia pastellisävyjen rinnalle. Maalausteni ihmishahmot ovat sulkeutuneet omiin ajatuksiinsa ja heitä ympäröi värisumu.

 

 Jari Järnström on helsinkiläinen taidemaalari (s.1960 Lahti) ja opiskeli kuvataidetta Oriveden Opiston kuvataidelinjalla, Kankaanpään taidekoulussa ja Kuvataideakatemiassa (nyk. Taideyliopiston Kuvataideakatemia), josta hän valmistui kuvataiteen maisteriksi vuonna 2003. 

 Järnström on pitänyt viime vuosina noin yhden yksityisnäyttelyn vuodessa ja osallistunut useisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhteis- ja ryhmänäyttelyihin ulkomailla hän on osallistunut Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Venäjällä, Saksassa, Ranskassa, Britanniassa, Italiassa, Unkarissa, Portugalissa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Viimeisimmät yksityisnäyttelyt Järnströmillä oli Galerie Pleikussa Berliinissä 22.3.-2.4.2022 ja Loviisan Taidekeskus Almintalossa 25.10.-13.11.2022.

• Kotisivu: https://jarijarnstrom.weebly.com
• Kuvataiteilijamatrikkeli: https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/jari-jarnstrom

_____________

 

Jari Järnström: Moment – Paintings

I start my painting process with acrylic and spray paint, using the technique of action painting, which creates free abstraction and where momentariness can come to the fore. I use the wet-on-wet technique. From there, I continue with oil colours more slowly and carefully. The abstract and the figurative meet in the same picture. The themes and subjects of my works are man and humanity, as well as various references to space and popular culture. As reference material, I use images found on the internet, which I fade so that the origin of the image is beyond recognition.

My solo exhibition “Moment” at Galleria A2 in Helsinki consists of paintings created last year. I have now strived for an airy and fresh colour impression after many years of using the colour brown. The colour black brings contrast to the composition beside the pastel shades. The human figures in my paintings are absorbed in their own thoughts and surrounded by a mist of colour.

Jari Järnström is a painter from Helsinki (b.1960 in Lahti) who has studied visual arts at Orivesi High School (Department of Fine Arts), at Kankaanpää Art School and at the Academy of Fine Arts in Helsinki (now University of Arts Helsinki, Academy of Fine Arts) graduating as a Master of Fine Arts in 2003.

In recent years, Järnström has held about one solo exhibition a year and participated in several collective and group exhibitions in Sweden, Denmark, Estonia, Latvia, Russia, Germany, France, Britain, Italy, Portugal, Brazil, the United States and Japan. Järnström’s most recent solo exhibitions were held at Galerie Pleiku in Berlin from 22 March to 2 April 2022 and at Art Center Almintalo in Loviisa from 25 October to 13 November 2022.

• Website: https://jarijarnstrom.weebly.com
• Artist Register: https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/jari-jarnstrom