29.4.-28.5.2021

Haruka Kashima: Museum

Empty Museum in the Rain, 2021. 140 x 300 cm.

Minua kiinnostaa museorakennuksen ja sinne sijoittuvien objektien toisistaan riippuvainen, osittain ristiriitainen suhde.
Siinä sekoittuvat keinotekoisuus ja luovuus ihmislajille luontaisella tavalla.

Näyttelyni kaikki teokset ovat työstetty vahaliidulla paperille ajalla 2020-2021.

 

I am interested in the relationship of dependence and, in part, discordance that exists between museum buildings and the objects that they house. They synthesise artificiality and creativity in what is a natural way for humans.

All of the works in my exhibition were executed on paper with wax chalk in 2020–21.

 

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus Taike / The exhibition has been made possible with the support of the Arts Promotion Centre Finland (Taike).