31.10.-26.11.2023

Haruka Kashima: Piece of Earth

Veden leikkauspinta / Cross Section of Water, 2023.
Taivaan leikkauspinta / Cross Section of Sky, 2023.
Piece of Earth, 2023.

Kuvaan maata, vettä ja taivasta, joihin kuuluvat koskematon alkuperäisyys, rakennetut osiot, pysyvyys, muutos ja liikkeet yhtäaikaisesti. Haluan tarkastella moniosaista kokonaisuutta kuin suuren massan leikkauspintaa, hyödyntäen samalla narratiivista ilmaisutapaa.

Delving into the geological structure of our environment, much like a cross-section of a vast mass. I depict the earth, water, and sky, encompassing untouched originality, constructed components, permanence, change, and motion simultaneously. Narrative storytelling is one component of the artworks.

 

Näyttelyssä on esillä kaksiulotteisia teoksia ja installaatioita.

The exhibition features two-dimensional works and installations.

 

 

https://www.harukakashima.com/ 

 

 

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto.
The exhibition has been supported by the Finnish Cultural Foundation.