1.9.-19.9.2021

Erja Tielinen: Taivas ja maa

Uusi kevät, 2020

Näyttelyyn olen toteuttanut sarjan veistoksia, joissa piirtyminen tilaan ja spontaanin karhea muovailu ovat tarkoituksellisen korostetusti läsnä. Teoksissani on figuratiivisia ja emotionaalisia merkitystasoja, usein reippaan leikkimielisiäkin, niiden näennäisestä abstraktisuudesta huolimatta.

Puhtaassa abstraktissa taiteessa vältellään figuratiivisia mielleyhtymiä – itse hyväksyn ja jopa alleviivaan näitä useimmiten tahattomasti syntyneitä mielikuvia. Veistoksieni nimeämisellä myös johdattelen löytämään ja oivaltamaan näitä viitteitä. Tavoittelen samanaikaisesti jotain tunnistettavaa ja tuttua, mutta kuitenkin yllättävää.

Sisällöllisesti veistokseni käsittelevät ympäröivän elämän paradoksaalisuutta. Vahvuuden illuusion särkyessä elämän hauraus ja hetkellisyys paljastuu vääjäämättä. Herkkyys ja rohkeus eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne ovat usein samanaikaisesti läsnä.

Käytän materiaalina vapaasti muotoiltua teräsrunkorakennetta, jonka päälle muovailen veistoksen suoraan kipsistä ja tekstiilistä. Pinnan rouheus ja kädenjäljen tuoreus korostuvat aiempaa enemmän kun muotit ja muut työvaiheet jäävät tarpeettomina pois. Lopullisen teoksen viimeistelen shellakalla ja liitujauholla.

Olen nyt vuosien varrella kehitellyt veistoksieni rakenteellista tekniikkaa aina vain paremmin itselleni sopivaksi. Haluan työskennellä hyvin spontaanisti ja ilman tarkkoja ennakkosuunnitelmia. Tästä syystä tämä löytämäni työskentelymetodi, jossa teos koostuu useammasta yhteenliitetystä kipsielementistä tuntuu tosi vapauttavalta ja kiinnostavalta.

Työskentelyäni ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

Erja Tielinen (s. 1956) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä, joka valmistuiSuomen Taideakatemian koulusta 1981. Veistoksien lisäksi hän on toteuttanut kansainvälisestikin palkittuja mitaleja ja juhlarahoja, uusin huhtikuussa 2021 ilmestynyt Oppivelvollisuusoikeus 100 vuotta -juhlaraha.

Galleria A2:ssa esillä olevat näyttelyt muodostavat kokonaisuuden, joka on kuvanveistäjä Erja Tielisen ja hänen tyttärensä kuvataiteilija Kira Leskisen ensimmäisen yhteinen esiintyminen. Heitä yhdistää abstrakti ilmaisu, työskentelyn sarjallisuus ja luovan spontaani tapa toteuttaa teoksia.

ERJA TIELINEN: HEAVEN AND EARTH 

Erja Tielinen (b.1956) is a sculptor living and working in Helsinki. Her sculptures are molded directly from plaster and textile on top of a freely-shaped steel frame structure. Despite the apparent abstraction of the sculptures, they possess figurative and emotional levels of meaning that the artist consciously underlines. In the naming of the works, the artist also leads us to the realization of playful, and often unintentional, references.

My sculptures deal with the paradox of the life around us. When the illusion of strength is shattered, the fragility and momentum of life is inevitably revealed. However, sensitivity and courage are not mutually exclusive, but are often present simultaneously.

Erja Tielinen graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 1981. In addition to sculpture, she has also created internationally-awarded medals and commemorative coins, the latest of which being the ‘100 years of Compulsory Education’ commemorative coin that was minted in Finland in April 2021.

The artist’s work has been supported by The Finnish Cultural Foundation  and  the Arts Promotion Centre Finland