17.1.-4.2.2024

Eero Markuksela: Siveltimen veto

Tussimaalauksia ja tussimaalausinstallaatio

Eero Markukselan näyttely SIVELTIMEN VETO lähtee itäaasialaisen tussimaalauksen pitkästä traditiosta, jonka taustalla on luonnonfilosofian näkemys luonnosta ja ympäristöstä eriytymättömänä kokonaisuutena. Maalaukset ja installaatio kertovat mustavalkoisen materiaalin rajattomista mahdollisuuksista. Tässä taiteen tekemisen traditiossa ympäristön tarkkailu on kehollista läsnäoloa tavoitellen ympäristöä energisenä kokonaisuutena. Näin ei myöskään tehdä eroa erilaisten ilmaisutapojen kuten maalaamisen ja kirjoittamisen välillä, vaan samasta työskentelyn maailmasta voi syntyä sekä visuaalisuutta että kirjoitettua tekstiä. 

Eero Markuksela on toteuttanut itäaasialaiseen tussimaalaukseen liittyvää taideprojektiaan eri muodoissa alkaen vuodesta 2006. Hän on projektin myötä tehnyt seitsemän työskentely- ja näyttelymatkaa eri puolille Kiinaa. Markukselan paneutuminen paikallisen taiteen juurille on johtanut hänet kuvan, merkin ja tekstin rinnastuksiin. Hän on löytänyt tästä itseään vastaavan maailman. Tussimaalauksen traditio on merkittävästi vaikuttanut hänen näkemykseensä maalaustyöskentelystä, joka perustuu luonnon havainnointiin. Markuksela on kehittänyt välitöntä työskentelyä luonnossa, jossa pyritään spontaaniin yhteyteen luontokokemuksen kanssa.

Eero Markukselan monialainen tuotanto liittyy sekä visuaaliseen että kirjalliseen työskentelyyn. Hänen tuotantonsa sisältää maalauksia, maalausinstallaatioita, valokuvia ja julkaistuja kirjoja. Hän on julkaissut kolme kirjaa, joista viimeisin on Kotiinpaluu kirjaillussa silkkiviitassa, Yi jin huan xian, (2020, Basam Books). Markukselan kirjat perustuvat havaintoihin ja kokemuksiin Kiinasta – tussimaalauksia tekevänä taidemaalarina ja valokuvia ottavana vaeltajana. Hänen kirjoissaan rinnastetaan tekstiä ja valokuvaa. Porin taidemuseon julkaisusarjassa on toteutettu kirjat Oppineen kiinalainen puutarhaSuuri nauru Milo Fon kanssa (2018) ja Vertauskuvakellot (2014).

The ideas behind Eero Markuksela’s exhibition BRUSH STROKE derive from a long tradition of East Asian ink painting. The paintings and installation tell a story of the unlimited possibilities of black and white material. Underlying East Asian ink painting is a natural philosophical outlook of nature and the environment as an undifferentiated entity. In this tradition of art, the observation of the environment seeks the environment as an energetic ensemble through bodily awareness. Rather than differentiating between different types of expression like painting and writing, both the visual and written can come into being from the same medium.

Eero Markuksela’s East Asian ink painting derived art project has taken many forms since 2006. Alongside the project, he has made several work and exhibition trips all around China. Delving into the roots of East Asian art has led Markuksela to the juxtaposition of picture, sign and text. Here he has found a worldview that matches his own. The tradition of ink painting, which is based on perceiving nature, has informed his position on painting. Markuksela has cultivated a way of working in nature where one strives for a spontaneous experience with it.

The versatile works of Eero Markuksela are based both on visual and written production. His work entails paintings, painting installations, photographs and published books. Markuksela has published three books, the latest being Kotiinpaluu kirjaillussa silkkiviitassa, Yi jin huan xian, (2020, Basam Books). His books are based on his observations and experiences of China – as an artist painting ink paintings as well as a wandering photographer. In his books parallels are drawn between text and photography. Books published under the art museum of Pori include Oppineen kiinalainen puutarha, Suuri nauru Milo Fon kanssa (2018) and Vertauskuvakellot (2014).

Kirsikan kukat ja luumupuu, 2023 70×50 cm

Kirsikkapuu 2022, 67 x 46, 138 x 56cm

Kirsikkapuun kukat ja luumupuu, 2023 70×50 cm

Luumupuu, 2023 70×50 cm