3.-24.6.2021

Design Forum Finland Awards 2021: Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Vuoden nuori muotoilija. Palkintonäyttelyt.

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2021: Johanna Gullichsen

Tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen saa vuoden 2021 Kaj Franck -muotoilupalkinnon.

Johanna Gullichsen on tunnettu perinteisiä sidoksia hyödyntävistä sisustuskankaistaan. Merkille pantavaa on hänen pitkäjänteinen ja johdonmukainen työnsä perinteisten kangastyyppien ja mallien tuomisessa nykypäivään. Johanna Gullichsenin suunnittelemissa kankaissa näkyy luonnonmateriaalien, käsin tekemisen ja kudontaperinteen säilyttämisen arvostus.

Johanna Gullichsen on pystynyt yhdistämään taiteellisen ja luovan työnsä kestävästi toteutettuun sarjatuotantoon. Hänen omaa nimeään kantavan brändin kankaat kudotaan Suomessa luonnonmateriaaleista ja niiden huolellisesti mietityt väriyhdistelmät täydentävät luontevasti suomalaista sisustus- ja huonekalusuunnittelua ja muotoilua. Kuosit ovat selkeitä ja tunnistettavia mutta silti uusiutumiskykyisiä eikä työn tai materiaalien laadusta tingitä. Omaleimainen kädenjälki on tuottanut myös yhteistyöhankkeita niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin suunnittelijoiden ja yritysten kanssa. Johanna Gullichsenin tuotanto jatkaa vahvana suomalaisen tekstiilitaiteen perinnettä.

Vuoden 2021 Kaj Franck -muotoilupalkinnon juryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, muotoilujohtaja Hanna Harris / Helsingin kaupunki, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen, toimitusjohtaja Päivi Tahkokallio / Tahkokallio Design+ ja muotoilija, professori Heikki Orvola.

Kaj Franck -muotoilupalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinnon on perustanut Design Forum Finland vuonna 1992 ja sen rahoittaja on Suomen Messusäätiö.

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely on osa Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta ja avoinna Galleria A2:ssa Helsingissä 3.–24.6.2021.

 

Kaj Franck Design Prize 2021: Johanna Gullichsen

Textile designer Johanna Gullichsen receives the Kaj Franck Design Prize of 2021.

Johanna Gullichsen is known for her interior textiles that combine traditional weaves. She has also made determined and systematic efforts to update traditional textile types and patterns. An appreciation of natural materials, handicrafts and the preservation of the weaving tradition is clearly visible in the textiles designed by Johanna Gullichsen.

Johanna Gullichsen has managed to combine her artistic and creative work with sustainable serial production. The textiles produced under Johanna Gullichsen brand are woven in Finland from natural materials, and their carefully considered colour combinations are a natural addition to Finnish interior and furniture design. The patterns are clear and distinguishable, yet looking new, and the quality of craftsmanship and materials is always impeccable. The unique approach has also resulted in collaborative projects with domestic and foreign designers and companies. Johanna Gullichsen’s designs are a strong continuation of the Finnish tradition of textile art.

The members of the Kaj Franck Design Prize jury of 2021 were CEO Petteri Kolinen / Design Forum Finland, Chief Design Offícer Hanna Harris / City of Helsinki, ​clothing designer Anna Ruohonen, CEO Päivi Tahkokallio / Tahkokallio Design+​ and designer, Professor Heikki Orvola.

The prize sum is €10,000. The Kaj Franck Design Prize was established in 1992 by Design Forum Finland and it is funded by the Finnish Fair Foundation.

Kaj Franck Design Prize exhibition is a part of Design Forum Finland Awards exhibition at Galleria A2, Helsinki, 3–24 June 2021.

 

 

Kaj Franck Design Prize 2021: Johanna Gullichsen. Photo Elina Simonen

Vuoden nuori muotoilija 2021: Hanna Anonen

Muotoilija Hanna Anonen on Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija 2021.

 

Hanna Anonen (synt. 1987) on monipuolinen suunnittelija, jonka portfoliosta löytyy niin tilasuunnittelua, graafista suunnittelua kuin sisustukseen liittyviä tuotteita kuten kalusteita ja pienesineitä. Yhteisenä piirteenä niitä leimaavat värikkyys, yllätyksellisyys ja leikillisyys ja materiaalina on usein maalattu puu.

Hanna Anosen kädenjälki on rohkeaa ja persoonallista ja hänen vahva osaamisensa on tuonut toimeksiantoja useilta suomalaisilta brändeiltä. Hanna Anosen työt uudistavat suomalaisen nykymuotoilun kuvaa ja ne ovatkin jo saaneet kansainvälistä huomiota. Vahvan suunnittelijaidentiteettinsä kautta Hanna Anonen on suunnannäyttäjä muille nuorille suunnittelijoille.

Vuoden nuori muotoilija -palkinto on suuruudeltaan 5 000 € ja vuosina 2018–2022 siihen kuuluu lisäksi Institut finlandais’n (Suomen Ranskan instituutin) IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. IF Studios -vierailuohjelma tukee suomalaisten taiteilijoiden, kuraattoreiden ja muiden luovien alojen tekijöiden kansainvälistymistä Ranskassa.

Palkintojuryyn vuonna 2021 kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, lehtori Merja Kosonen / Metropolia AMK​, muotoilujohtaja Antti Olin / Isku​ Oy ja johtaja Johanna Råman / Institut finlandais.

Vuoden nuori muotoilija 2021 -palkintonäyttely on osa Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta ja avoinna Galleria A2:ssa Helsingissä 3.–24.6.2021.

 

Young Designer of the Year 2021: Hanna Anonen

Designer Hanna Anonen is Design Forum Finland’s Young Designer of the Year 2021.

 

Hanna Anonen (b. 1987) is a versatile designer whose portfolio covers a wide range from spatial and graphic design to interior decoration products, such as furniture and smaller items. The pieces, which are often made from painted wood, are characterised by bright colours, unexpected ideas and playfulness.

Hanna Anonen’s bold and unique style and her expert skills have gained her assignments from many Finnish brands. Her pieces are reinventing the image of Finnish modern design and have received international attention. Thanks to her strong identity as a designer, Hanna Anonen is paving the way for other young designers.

The prize sum is €5,000 and in 2018–2022 it also includes participation in IF Studios, the artist-in-residence program of the Finnish Institute in France in Paris. The IF Studios residence program supports the internationalization of Finnish artists, curators and other creative professionals in France.

The prize jury of 2021 consisted of CEO Petteri Kolinen / Design Forum Finland, Senior Lecturer Merja Kosonen / Metropolia AMK, Design Director Antti Olin / Isku Oy and Director Johanna Råman / Institut finlandais.

Young Designer of the Year 2021 prize exhibition is a part of Design Forum Finland Awards exhibition at Galleria A2, Helsinki, 3–24 June 2021.

 

Hanna Anonen. Young Designer of the Year 2021.  Photo: Elina Simonen

8.–13.6.2021
Kansainvälinen nykytaidefestivaali jalkautuu Helsingin gallerioihin. Poikkeusaukiolo 8.-13.6. joka päivä klo 12-18.

Lue lisää