3.-21.11.2021

Arja & Aarne Jämsä: Koitos

Koi­tos on kiis­ta, selk­kaus­ta ja päi­vit­täis­tä rähinää.

Aar­ne: Olen teh­nyt “Aar­ne ja Arja” kuva­sar­jaa vuo­des­ta 1994.

Kuvat ovat kuin kah­den esiin­ty­jän ilmes­tyk­siä näyttämöllä.

Ne toi­mi­vat ja ovat toi­mi­neet lei­kin tavoin, hur­jan ja haus­kan elä­män peilikuvina:

kar­mean van­he­ne­mi­sen, huvit­ta­van nuo­ruu­den tai pelot­ta­van ja hul­lun maa­il­man ymmärtämiseksi.

Nyt näis­sä kuvis­sa pai­kal­la on myös ylei­sö ja todistajat.

Arja: Olen maa­lan­nut lumen lynt­tää­miä, tul­van alai­sia, hak­kuu­au­kon sot­ke­mia, kat­kais­tu­ja tai vaan huo­nos­ti pidet­ty­jä kasveja.