Lois­ta­va Huo­ne ‑näyt­te­ly on osa­na Lux Hel­sin­ki (5.–9.1.2019) ‑tapah­tu­man oheis­oh­jel­maa: 6.1. lop­piai­se­na esiin­tyy Yhtäk­kiä Täs­sä ‑ryh­mä teok­sel­la YouA­reAS­tar. Sama­na ilta­na S.Renvallin ja M.Saksmanin Sun­ri­se Bou­le­vard ‑video­koos­te. Ava­jai­suus­sa 29.12.2019 Mai­ja Sax­man soit­ti ja laului.

The exhi­bi­tion Lois­ta­va Huo­ne is part of the Lux Hel­sin­ki event (5.–9.1.2019) official pro­gram: On 6.1. the group Yhtäk­kiä Täs­sä pre­sent their work YouA­reAS­tar. On the same eve­ning, S.Renvall and M.Saksman’s video Sun­ri­se Bou­le­vard will be shown. At the exhi­bi­tion ope­ning on 29.12.2019 Mai­ja Saks­man sang and played music.