Loistava Huone -näyttely on osana Lux Helsinki (5.-9.1.2019) -tapahtuman oheisohjelmaa: 6.1. loppiaisena esiintyy Yhtäkkiä Tässä -ryhmä teoksella YouAreAStar. Samana iltana S.Renvallin ja M.Saksmanin Sunrise Boulevard -videokooste. Avajaisuussa 29.12.2019 Maija Saxman soitti ja laului.

The exhibition Loistava Huone is part of the Lux Helsinki event (5.-9.1.2019) official program: On 6.1. the group Yhtäkkiä Tässä present their work YouAreAStar. On the same evening, S.Renvall and M.Saksman’s video Sunrise Boulevard will be shown. At the exhibition opening on 29.12.2019 Maija Saksman sang and played music.