Art­tu­ri Noke­lai­nen näy­tel­ly Hold Me Tight oli viral­li­nen Hel­sin­ki Pri­de ohjel­mas­sa. Sun­nun­tai­na 14.7. tai­tei­li­ja oli pai­kal­la ja esit­te­li teoksensa.

Art­tu­ri Noke­lai­nen’s exhi­bi­tion Hold Me Tight was part of the official Hel­sin­ki Pri­de pro­gram for 2019. The artist was pre­sent on Sun­day 14.7 to pre­sent his works.