Timo Tolonen

TIMO TOLO­NEN  (s. 1977)  on iisal­me­lai­nen graa­fik­ko ja tai­de­maa­la­ri. öljy­vä­ri­maa­lauk­sis­sa urbaa­ni Hel­sin­ki syk­kii yöl­li­ses­sä lois­tos­saan. Talot sei­so­vat tum­mi­na kuin var­tios­sa, ainoas­taan jois­sain ikku­nois­sa näkyy him­me­ää valoa. Mai­nos­kyl­tit, auto­jen valot ja satees­sa kiil­tä­vä asfalt­ti saa­vat pää­osan täs­sä värik­kääs­sä näy­tel­mäs­sä. Ben­sa-ase­mat hou­kut­te­le­vat katu­jen kii­tu­rei­ta kirk­kail­la valoil­laan. Var­jois­sa vael­ta­va jalan­kul­ki­ja voi tun­tea itsen­sä sivul­li­sek­si ja yksi­näi­sek­si täs­sä karusellissa.

TIMO TOLO­NEN  (b. 1977)  a nati­ve of Iisal­mi, is a grap­hic artist and pain­ter. Urban Hel­sin­ki pul­sa­tes in all its noc­tur­nal bril­liance in Timo Tolonen’s works in oil: buil­dings stand dark and broo­ding like a body­guard, only in some win­dows is a dim light visible. Adver­ti­sing signs, cars’ head­lights and asp­halt glis­te­ning in the rain play the lead role in the vibrant sce­ne. With their dazz­ling lights pet­rol sta­tions bec­kon the spee­ding cha­riots of the city streets. Pede­strians making their way in the sha­dows may well feel like lone­ly bys­tan­ders in this carousel.

 

Näyt­te­lyt  Exhibitions:

Noc­tur­ne 9.–27.11.2022 

Asfal­tin väri — The Colour of Asp­halt 2.–20.12.2020