Ilkka Sariola

Ilk­ka Sario­la on urbaa­ni kuva­tai­tei­li­ja ja pap­pi Hel­sin­gin Kal­lios­ta. Hän val­mis­tui Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta tai­teen mais­te­rik­si 1998 ja Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta teo­lo­gian mais­te­rik­si 2013. Sario­la tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti lyi­jy­ky­nä­pii­rus­tuk­sis­taan, joi­ta on ollut vii­mek­si esil­lä vuon­na 2018 yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Orto­nis­sa Hel­sin­gis­sä ja Gal­le­ria Tool­boxis­sa Ber­lii­nis­sä.


Dark Storm näyt­te­lyyn Sario­la tuo uuden synk­kä­sä­vyi­sen pii­rus­tus­sar­jan: Bipo­lar drawings. Näis­sä moni­suun­tai­sis­sa teok­sis­sa hän haas­taa gal­le­ria­vie­raat poik­keuk­sel­li­seen kat­so­mis­ko­ke­muk­seen. Pii­rus­tus­ten väki­val­tai­nen kuvas­to koos­tuu mm. vapaa­ot­te­luis­ta, dik­taat­to­rien kas­vois­ta, nat­si­sak­san hah­mois­ta, teks­ti­frag­men­teis­ta ja jopa koi­ris­ta. Gal­le­rias­sa ei yleen­sä saa kos­kea teok­siin, ei edes kehyk­siin. Täs­sä näyt­te­lys­sä kat­so­jal­la on mah­dol­li­suus omin käsin pyö­rit­tää Sario­lan teok­sia. Kat­so­mis­ko­ke­mus­ta on lähes mah­do­ton­ta kuvail­la, se täy­tyy itse kokea!

Ilk­ka Sario­la: Bipo­lar Drawings, 2018.

Ilk­ka Sario­la: Bipo­lar Drawings, 2018.

Ilk­ka Sario­la: Häpeä / Dis­grace, 2018.

Ilk­ka Sario­la: Fami­lie Euro­pa, 2018. Sar­jas­ta Häpeä / Dis­grace.