Gallery

Galleria A2

Kasar­mi­ka­tu 28 A 2
00130 Hel­sin­ki

Ope­ning hours:
Tues­day-Fri­day 12–17,
Satur­day-Sun­day 12–16

+358 456 395 579
info@galleria-a2.fi

www.galleria-a2.fi

Location

GALLERIA A2

Kasar­mi­ka­tu 28 A 2
00130 Hel­sin­ki

Ope­ning hours:
Tues­day-Fri­day 12–17,
Satur­day-Sun­day 12–16

Con­tact us:
+358 456 395 579
info@galleria-a2.fi

Kasar­mi­ka­tu 28, 00130 Hel­sin­ki, Fin­land

GALLERIA A2

Kasar­mi­ka­tu 28 A 2
00130 Hel­sin­ki

Ope­ning hours:
Tues­day-Fri­day 12–17,
Satur­day-Sun­day 12–16

Con­tact us:
+358 456 395 579
info@galleria-a2.fi

Direc­tion

About

Gal­le­ria A2 sijait­see Kaar­tin­kau­pun­gis­sa Hel­sin­gin ete­läi­ses­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa muu­ta­man aske­leen pääs­sä
Kasar­mi­to­ril­ta. Design­museo, Ark­ki­teh­tuu­ri­museo sekä useat gal­le­riat ovat sen välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä.

Raken­nuk­sen Kasar­mi­ka­tu 28 – Pie­ni Roo­ber­tin­ka­tu 2:n (1880) on suun­ni­tel­lut aikan­sa joh­ta­va ark­ki­teh­ti Theo­dor Höi­jer.
Gal­le­ria­ti­la jakau­tuu kol­meen valoi­saan huo­nee­seen, jois­ta on ava­rat näky­mät Kasar­mi­ka­dul­le ja Pie­ni Roo­ber­tin­ka­dul­le.
Tila sopii yksi­tyis­näyt­te­lyi­den lisäk­si tilan jaet­ta­vuu­den vuok­si hyvin myös ryh­mä­näyt­te­lyil­le.

Gal­le­ria A2 esit­tää moni­puo­li­ses­ti nyky­tai­teen eri muo­to­ja ja pyr­kii eri­tyi­ses­ti tuo­maan esil­le nuo­ria tai­teen
teki­jöi­tä. Gal­le­rian tavoit­tee­na on esit­tää myös tai­de­kä­si­työn uusia ja roh­kei­ta esit­tä­mis­ta­po­ja.

Gal­le­rian perus­ti Jan­ne Lap­pa­lai­nen hei­nä­kuus­sa 2018.