18.9.-6.10.2019

Unski Immonen: Trouble in Paradise

Teok­se­ni puhu­vat kiel­tä, joka on samal­la kau­nis ja rujo. Ne ker­to­vat tari­naa luon­nos­ta ja ihmi­ses­tä, nii­den sym­bioo­sis­ta sekä pie­leen men­nees­tä val­ta­suh­tees­ta. Teok­se­ni puhu­vat epä­toi­vos­ta, onnen het­kis­tä ja nii­den väliin kät­key­ty­vis­tä koke­muk­sis­ta.

Teok­sia­ni voi­daan ymmär­tää pyr­ki­myk­se­nä tart­tua sii­hen tosia­si­aan, että eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa kuvat ovat kaik­kial­la läs­nä ja jot­ka teke­vät ole­mas­sao­los­tam­me lähes aave­mai­sen. Käsi­tyk­sem­me sii­tä mikä on todel­li­suus, on sinän­sä kuvien välit­tä­mä pro­ses­si.”

- Uns­ki Immo­nen

My artworks speak a lan­gua­ge that is both beau­ti­ful and coar­se. They tell a sto­ry of natu­re and people, their sym­bio­sis and flaws in their rela­tions­hip. They speak of hope­less­ness, joy, and the expe­riences that fall between them.

My work can be unders­tood as an attempt to grasp the fact that we live in a world made eerie by ubiqui­tous ima­ge­ry. Our percep­tion of what rea­li­ty is, is in itself media­ted by ima­ges.”

-Uns­ki Immo­nen

Muis­to. Öljy­maa­laus pig­ment­ti­tu­los­teel­le, poh­jus­tet­tu kan­kaal­le, 2019. 55 x 46 cm.

Unoh­dus. Giclée-tulos­te kan­kaal­le, 2019. 100 x 72 cm.

Aamun koit­tees­sa. Öljy­maa­laus kan­kaal­le, 2019. 46 x 38 cm.