9.- 27.1. 2019

JATZ (Juho Arvola): Maalauksia ja piirustuksia


Maa­lauk­sen pää­tee­mo­ja ovat tai­tei­li­ja­na työs­ken­te­le­mi­nen ja tai­tei­li­ja itse. JATZ tun­tuu tavoit­ta­van tai­teen mitään­ku­mar­to­ma­ton­ta puh­taut­ta ja ilmai­su­voi­maa.”
- Lee­na Kan­gas, Kale­va

Lah­den Tai­deins­ti­tuu­tis­ta 2012 val­mis­tu­neen Arvo­lan lop­pu­työ­näyt­te­lyn Sta­ge video ja haas­tat­te­lu Hel­sin­gin Kaa­pe­lil­la Erk­ki Pir­to­lan ohjaamana: 

(Abo­ve) Video of Juho Arvo­la’s gra­dua­tion exhi­bi­tion Sta­ge at Lah­ti Ins­ti­tu­te of Art in 2012 and inter­view, direc­ted by Erk­ki Pirtola.

The main the­mes of the pain­ting are the artis­tic process and the artist him­self. JATZ seems to reach unbrid­led puri­ty of art and power­ful expres­sion.
- Lee­na Kan­gas, Kaleva