9.- 27.1. 2019

JATZ (Juho Arvola): Maalauksia ja piirustuksia


JATZ, Juho Arvo­la (s.1984) on limin­ka­lai­nen tai­de­maa­la­ri, joka on toi­mi­nut kuva­tai­tei­li­ja­na vuo­des­ta 2006. Öljy­vä­rein maa­la­tut sekä eri pii­rus­tus­tek­nii­koil­la toteu­te­tut teok­set kuvaa­vat ihmis­luon­non eri piir­tei­tä ja elä­mää sek­su­aa­li­suu­des­ta kuo­le­maan.

Maa­lauk­sen pää­tee­mo­ja ovat tai­tei­li­ja­na työs­ken­te­le­mi­nen ja tai­tei­li­ja itse. JATZ tun­tuu tavoit­ta­van tai­teen mitään­ku­mar­to­ma­ton­ta puh­taut­ta ja ilmai­su­voi­maa.
- Lee­na Kan­gas, Kale­va

Lah­den Tai­deins­ti­tuu­tis­ta 2012 val­mis­tu­neen Arvo­lan lop­pu­työ­näyt­te­lyn Sta­ge video ja haas­tat­te­lu Hel­sin­gin Kaa­pe­lil­la Erk­ki Pir­to­lan ohjaa­ma­na: https://www.youtube.com/watch?v=ROZGIBku48g

Tai­tei­li­ja Juho Arvo­la jär­jes­tää kesä­näyt­te­lyi­tä koti­ti­lan­sa navet­ta­ra­ken­nuk­ses­sa Limin­gas­sa ja on pitä­nyt aiem­min näyt­te­lyi­tä mm. Hel­sin­gis­sä Kari Kenet­tin gal­le­rian ava­jais­näyt­te­lyn 2018 sekä näyt­te­lyn Gal­le­ria Ran­kas­sa 2017.

Muusa, pas­tel­li ja mus­te vane­ril­le, 78 x 118 cm, 2018

Jatz työ­huo­neel­laan Limin­gas­sa 2016. Kuva: Juho Arvo­la