Urho Kähkönen

Urho Käh­kö­nen (s. 1967) elää ja työs­ken­te­le Kuh­mos­sa. Hän on pitä­nyt lukui­sia kut­su- ja yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä: mm. yksi­tyis­näyt­te­lyn Kajaa­nin tai­de­museos­sa tal­vel­la 2018. Hän on saa­nut tun­nus­tus­ta useal­ta tahol­ta tai­teen ja ympä­ris­tön eteen teke­mäs­tään työs­tä: TAI­KE:n tai­de­tun­nus­tus 2013, Vuo­den kuh­mo­lai­sek­si valin­ta 2015 ja Vuo­den raja­seu­tu­toi­mi­ja 2018.

 

Urho Käh­kö­nen (1967, Fin­land) lives and works in Kuh­mo, Fin­land. He has held nume­rous awards and solo exhi­bi­tions, for example in Kajaa­ni Art Museum in the win­ter of 2018. He has gai­ned wide recog­ni­tion for his work on art and the envi­ron­ment: TAI­KE Art Award 2013, Kuh­mo resi­dent of the year 2015, and the Bor­der Regions Award 2018.