Salla Salin

San­na Sal­lin — Kuva Sami Backman

Sal­la Salin (s. 1975 Hel­sin­ki) on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä monia­lai­nen tai­tei­li­ja. Muo­dol­taan Sali­nin teok­set ovat muun muas­sa ins­tal­laa­tioi­ta, video­teok­sia, kuvan­veis­toa, esi­tyk­siä sekä edel­lä mai­nit­tu­jen eri­lai­sia yhdis­tel­miä. Sali­nin töi­tä on ollut laa­jal­ti esil­lä yksi­tyis- ja yhteis­näyt­te­lyis­sä sekä eri esi­tys­ti­lois­sa niin koti- kuin ulkomaillakin.

Tai­tei­li­jan työs­ken­te­lyä on tuke­nut Uuden­maan taidetoimikunta. 

 

Sal­la Salin (1975 Hel­sin­ki), lives and works in Hel­sin­ki. Her work inclu­des intal­la­tions, video art, sculp­tu­re and per­for­mances and it has been displayed in solo and group exhi­bi­tions both local­ly and internationally.

The artist’s work prac­tice has been sup­por­ted by Uuden­maa Art Council.