Ona Taskinen

Het­kel­li­ses­ti — Momen­ta­ri­ly 5.–23.9.2018

Ona Tas­ki­nen (s. 1977, Rii­hi­mä­ki) asuu ja työs­ken­te­lee Hel­sin­gis­sä. Hänen Het­kel­li­ses­ti — Momen­ta­ri­ly -näyt­te­lyn­sä ins­pi­raa­tio­na on ollut Tho­mas Man­nin Tai­ka­vuo­res­ta teh­ty elo­ku­va. Maa­lauk­sis­saan hän tar­kas­te­lee elo­ku­van ja unen saman­kal­tai­suut­ta ja jat­kaa aiem­pia tee­mo­jaan, jot­ka ovat liit­ty­neet tele­vi­sion ja elo­ku­van todel­li­suu­teen sekä sii­hen, miten asioi­ta näy­te­tään ja kat­so­taan.

Tai­ka­vuo­ri II / The Magic Moun­tain II. Oil on can­vas, 180 x 220 cm, 2018

Tai­ka­vuo­ri I / The Magic Moun­tain I. Oil on can­vas, 150 x 100 cm, 2018