Kirsti Tuokko

Pho­to: Timo Sguazzin

s. 1943 Hel­sin­ki

Opin­to­ja: Tai­de­teol­li­nen oppi­lai­tos 1966 (nyk.  Aal­to yli­opis­to), Sym­bo­lic Design, Grap­hic Design, opin­to­ja Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Ber­ke­ley. Osal­lis­tu­nut sekä jury­tet­ty­nä että kut­sut­tu­na lukui­siin ryh­mä­näyt­te­lyi­hin. Yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä on yli 30 alkaen vuo­des­ta 1986.

Teok­sia on ollut esil­lä Tuk­hol­mas­sa, Ber­lii­nis­sä, Pra­has­sa, Venet­sias­sa.

Teok­sia kokoel­mis­sa: Val­tion Tai­de­ko­koel­mat, HAM, Tam­pe­reen Tai­de­museo, Tam­pe­reen kau­pun­ki, yksi­tyi­set kokoel­mat Jul­ki­sia tilaus­töi­tä: TAY­sin Uuden Sydän­sai­raa­lan sei­nä­maa­laus, kut­su­kil­pai­lu­voit­to, Kaup­pa­kes­kus Klaa­van ulko­sei­nä, Vuo­res Tam­pe­re, Val­tion Viras­to­ta­lo Atti­lan aulan tai­de­teos, Val­tion tilaus­työ.

Cha­nel, 170 x 170 cm, öljy plek­sil­le, 2019.                                                                                                                       Pho­to: Timo Sguazzin

Francoi­se, 40 x 30 cm, öljy plek­sil­le, 2018.  Jean Paul, 40 x 30 cm, öljy plek­sil­le, 2018.