JATZ Juho Arvola

JATZ, Juho Arvo­la (s. 1984) on limin­ka­lai­nen tai­de­maa­la­ri, joka on toi­mi­nut kuva­tai­tei­li­ja­na vuo­des­ta 2006. Eri pii­rus­tus­tek­nii­koil­la sekä öljy­vä­rein toteu­te­tut teok­set kuvaa­vat ihmis­luon­non eri piir­tei­tä ja elä­mää sek­su­aa­li­suu­des­ta kuo­le­maan. Arvo­la on val­mis­tu­nut Lah­den Tai­deins­ti­tuu­tis­ta 2012 ja jär­jes­ti lop­pu­työ­näyt­te­lyn­sä Sta­ge Hel­sin­gin Kaa­pe­li­teh­taal­la. 

JATZ, Juho Arvo­la jär­jes­tää kesä­näyt­te­lyi­tä koti­ti­lan­sa navet­ta­ra­ken­nuk­ses­sa Limin­gas­sa ja on aiem­min pitä­nyt näyt­te­lyi­tä mm. Hel­sin­gis­sä Kari Kenet­tin gal­le­rian ava­jais­näyt­te­lyn 2018 sekä näyt­te­lyn Gal­le­ria Ran­kas­sa 2017. 

Gal­le­ria A2, 1/2019

Gal­le­ria A2, 1/2019.

Oma­ku­va, öljy kan­kaal­le, 2018.

Cow­boy, pas­tel­li­maa­laus vane­ril­le, 2018.

Easy Ride, pas­tel­li­maa­laus vane­ril­le, 2018.

Mur­ha­mies, pas­tel­li­maa­laus vane­ril­le, 2018.

Sini­nen kan­gas, pas­tel­li­maa­laus vane­ril­le, 2018.

Raja­ky­län muusa, pas­tel­li­maa­laus vane­ril­le, 2018.