Eliya Zweygberg

Eliya Zweyg­berg (s.1987) on hel­sin­ki­läi­nen kuvan­veis­tä­jä ja hän on työs­tä­nyt veis­tok­sia metal­li­ver­kos­ta vuo­des­ta 2017 läh­tien. Teok­sil­laan Zweyg­berg halu­aa kiin­nit­tää huo­mio­ta uha­na­lai­siin eläi­miin ja luon­non moni­muo­toi­suu­den suo­je­luun. Zweyg­berg valit­tiin Tai­de­kes­kus Sal­me­lan kesän 2020 nuo­rek­si taiteilijaksi.

Eliya Zweyg­berg (b. 1987) is a Hel­sin­ki-based sculp­tor and has been wor­king on sculp­tu­res from the metal wire since 2017.  With her works, Zweyg­berg wants to draw atten­tion to endan­ge­red ani­mals and the pro­tec­tion of bio­di­ver­sity. Zweyg­berg was cho­sen as the young artist of the Sum­mer of Sal­me­la Art Cent­re 2020.