Aaro Matinlauri

Aaro Matin­lau­ri (s. 1954 Limin­ka) on Lah­des­sa työs­ken­te­le­vä tai­de­maa­la­ri ja piir­tä­jä. Rea­lis­ti­nen ihmis­ku­vaus ja ei-esit­tä­vä aines ovat Matin­lau­rin teok­sis­sa yhtä­ai­kaa läs­nä. Kai­ken alku­na on ihmi­sen keho, eten­kin kas­vot; näi­den fyy­sis­ten ja yksi­löl­lis­ten eri­tyis­piir­tei­den varaan raken­tuu vähi­tel­len meta­fyy­si­nen kuva ihmi­ses­tä, ole­mis­taan kysy­väs­tä, ole­mi­sen­sa rajo­ja tun­nus­te­le­vas­ta olennosta. 

Aaro Matin­lau­ri (1954, Limin­ka Fin­land) is a pain­ter and illustra­tor based in Lah­ti, Fin­land. He gra­dua­ted from Lah­ti School of Art in 1976. Matin­lau­ri pre­sents unpo­sed rea­list port­raits in his works. The star­ting point of eve­ryt­hing is the human body, especial­ly the face; The metap­hy­sical and emo­tio­nal ima­ge of a human being is built upon each per­son’s unique phy­sical characteristics.