Aaro Matinlauri

Aaro Matin­lau­ri (s.1954 Limin­ka) on Lah­des­sa työs­ken­te­le­vä tai­de­maa­la­ri ja piir­tä­jä. Rea­lis­ti­nen ihmis­ku­vaus ja ei-esit­tä­vä aines ovat Matin­lau­rin teok­sis­sa yhtä­ai­kai­ses­ti läs­nä. Kai­ken alku­na on ihr­ni­sen keho, eten­kin kas­vot; näi­den fyy­sis­ten ja yksi­löl­lis­ten eri­tyi­seh­to­jen varaan raken­tuu vähi­tel­len meta­fyy­si­nen kuva ihmi­ses­tä, ole­mis­taan kysy­väs­tä, ole­mi­sen­sa rajo­ja tun­nus­te­le­vas­ta olen­nos­ta
Aaro Matin­lau­ri kuvaa teok­sis­saan ihmi­sen kul­kua koh­ti elä­män ja kuo­le­man välis­tä rajaa, koh­ti suur­ta mys­tee­riä: Kuo­le­vai­suu­ten­sa tie­dos­ta­va ihmi­nen elää rajan molem­min puo­lin, kah­den maan kan­sa­lai­se­na. 
Täs­tä rajan tee­mas­ta hän on kehi­tel­lyt vuo­sien saa­tos­sa eri­lai­sia vari­aa­tioi­ta: ihmi­nen ilta­var­jon­sa pitui­se­na, ihmi­nen maan puls­sin syk­kee­nä, osa­na maan elä­mää. Ihmi­nen on aina ihmi­nen.

Aaro Matin­lau­ri 3/2019.

Gal­le­ria A2,  3/2019

Maan muis­ti -sar­jas­ta. Öljy kan­kaal­le, 2014.

 

Maan muis­ti -sar­jas­ta. Öljy kan­kaal­le, 2014.

Maan muis­ti -sar­jas­ta. Öljy kan­kaal­le, 2019.

Gal­le­ria A2, 3/2019.

Tai­to. Öljy kan­kaal­le, 2017.